Hüppa sisu juurde

RUJA - Metsalise märk

Üldinfo  
Esitaja: RUJA
Pealkiri: Metsalise märk
Valmimise aasta: 1987
Autor(id): Igor Garshnek
Sõnade autor(id): Jaanus Nõgisto
Album: Videokassett "Rujavisioon"
Väjalaskeaasta: 1999
Loo nr: 4

Kommentaarid

harry:

Õpetussõnad « eelmine järgmine » raamat « eelmine 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,10 ,11 ,12 järgmine » peatükk ‹

1
Tervitus

1 Vanem - armsale Gaiusele, keda ma armastan tões.
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja
sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.
3 Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid
tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki
tões.
4 Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi
käivat tões.
Rändjutlustajate kohtlemisest

5 Armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud
vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad.
6 Nad on tunnistanud sinu armastusest siinse koguduse ees.
Sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil
Jumala ees.
7 Nad on teele läinud tema nime pärast ega võta midagi
vastu paganatelt.
8 Seepärast me oleme kohustatud nendesuguseid vastu võtma,
et saaksime tõe kaastöölisteks.

9 Ma kirjutasin mõne sõna kogudusele, aga Diotrefes, kes püüab olla
nende seas esimene, ei võta meid vastu.
10 Seepärast, kui ma tulen, siis ma tuletan talle meelde
teod, mida ta teeb, laimates meid kurjade sõnadega ja
rahule jäämata sellega, et ta ise ei võta vastu vendi,
takistab veel neidki, kes tahavad seda teha, ning heidab nad
kogudusest välja.

11 Armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head! Kes teeb head, on
Jumalast, kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud.
12 Demeetriosele on antud tunnistus kõigilt ja tõelt
eneselt; ning meiegi tunnistame, ja sina tead, et meie
tunnistus on tõsi.
Lõputervitus

13 Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle
kirjutada tindi ja sulega.
14 Aga ma loodan sind peatselt näha ja siis räägime silmast
silma.

15 Rahu sulle! Sind tervitavad sõbrad. Tervita sõpru nimepidi!
22
Nägemus uuest Jeruusalemmast

1 Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall.
See saab alguse Jumala ja Talle troonist.
2 Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis
kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja,
ning puu lehed annavad tervist rahvastele.
3 Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle
troon on seal ning ta sulased teenivad teda
4 ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel.
5 Ja ööd ei ole enam ning neile ei ole vaja
lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal ise valgustab
neid, ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast
igavesti.
Issand Jeesus tuleb varsti

6 Tema ütles mulle: „Need on ustavad ja tõelised sõnad!
Issand, prohvetivaimude Jumal, on läkitanud oma ingli oma
sulastele näitama, mis varsti peab sündima.
7 Ja vaata, ma tulen peagi! Õnnis on see, kes hoiab alal
selle raamatu ennustuse sõnu!”

8 Mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja
kui ma seda olin kuulnud ja näinud, siis ma heitsin maha ingli
jalge ette, et kummardada teda, kes mulle seda näitas.
9 Ja tema ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Sest ma olen sinu ning
prohvetite, su vendade, ja nende kaassulane, kes selle raamatu
sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat!”
10 Tema ütles mulle: „Ära pane pitseriga kinni selle raamatu
ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal!
11 Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on
rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam
õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!

12 Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun
igaühele tema tegude järgi.
13 Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots!

14 Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks
meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna
sisse!
15 Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja
ebajumalateenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad.

16 Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama
koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav
koidutäht.”

17 Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!” Ja see, kes kuuleb,
öelgu: „Tule!” Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma
tasuta!

18 Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu
ennustuse sõnu: kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb
Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on
kirjutatud.
19 Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohvetiraamatu
sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast
linnast, millest on kirjutatud selles raamatus.

20 Tema, kes seda tunnistab, ütleb: „Jah, ma tulen
varsti!” Aamen. Tule, Issand Jeesus!

21 Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega! Aamen.

Vana Testament
Esimene Moosese raamat (50)
Teine Moosese raamat (40)
Kolmas Moosese raamat (27)
Neljas Moosese raamat (36)
Viies Moosese raamat (34)
Joosua (24)
Kohtumõistjate raamat (21)
Rutt (4)
Esimene Saamueli raamat (31)
Teine Saamueli raamat (24)
Esimene Kuningate raamat (22)
Teine Kuningate raamat (25)
Esimene ajaraamat (29)
Teine Ajaraamat (36)
Esra (10)
Nehemja (13)
Ester (10)
Iiob (42)
Psalmid (Laulud) (150)
Õpetussõnad (31)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Koguja (12)
Ülemlaul (8)
Jesaja (66)
Jeremija (52)
Nutulaulud (5)
Hesekiel (48)
Taaniel (12)
Hoosea (14)
Joel (4)
Aamos (9)
Obadja (1)
Joona (4)
Miika (7)
Nahum (3)
Habakuk (3)
Sefanja (3)
Haggai (2)
Sakarja (14)
Malaki (3)
Uus Testament
Matteuse evangeelium (28)
Markuse evangeelium (16)
Luuka evangeelium (24)
Johannese evangeelium (21)
Apostlite teod (28)
Pauluse kiri roomlastele (16)
Pauluse esimene kiri korintlastele (16)
Pauluse teine kiri korintlastele (13)
Pauluse kiri galaatlastele (6)
Pauluse kiri efeslastele (6)
Pauluse kiri filiplastele (4)
Pauluse kiri koloslastele (4)
Pauluse esimene kiri tessalooniklastele (5)
Pauluse teine kiri tessalooniklastele (3)
Pauluse esimene kiri Timoteosele (6)
Pauluse teine kiri Timoteosele (4)
Pauluse kiri Tiitusele (3)
Pauluse kiri Fileemonile (1)
Kiri heebrealastele (13)
Jaakobuse kiri (5)
Peetruse esimene kiri (5)
Peetruse teine kiri (3)
Johannese esimene kiri (5)
Johannese teine kiri (1)
Johannese kolmas kiri (1)
Juuda kiri (1)
Johannese ilmutus (22)
Apokrüüfid
Juudit (16)
Saalomoni Tarkuseraamat (19)
Toobit (14)
Jeesus Siirak (51)
Baaruk (6)
Esimene Makkabite raamat (16)
Teine Makkabite raamat (15)
Estri raamatu lisad (6)
Taanieli raamatu lisad (4)
1
Õpetussõnade kasulikkus

1 Saalomoni, Taaveti poja,
Iisraeli kuninga õpetussõnad
2 tarkuse ja õpetuse tundmaõppimiseks,
mõistlike sõnade mõistmiseks,
3 et võtta õpetust targaks käitumiseks,
õigluseks ja õiguseks
ning õigeks eluviisiks,
4 et anda kogenematuile oidu,
noortele teadmisi ja otsustusvõimet -
5 kes tark on, see kuuleb seda
ja võtab veelgi enam õpetust;
kes aru saab, see omandab oskuse
6 õpetus- ja tähendamissõnade,
tarkade meeste ütluste
ja nende mõistatuste mõistmiseks.

7 Issanda kartus on tunnetuse algus,
meeletud põlgavad tarkust ja õpetust.
Hoiatus kurjale teele ahvatlejate eest

8 Kuule, mu poeg, oma isa õpetust
ja ära jäta tähele panemata
oma ema juhatust,
9 sest need on su peale ilupärjaks
ja kaela ümber keeks!
10 Mu poeg! Kui patused sind ahvatlevad,
siis ära nõustu!
11 Kui nad ütlevad: „Tule meiega!
Varitseme verd, luurame süütut
ilma põhjuseta,
12 neelame neid otsekui surmavald,
elusalt ja tervelt
nagu haudaminejaid,
13 küllap me siis leiame
kõiksugust kallist vara
ja täidame oma kojad saagiga.
14 Heida liisku meie keskel
ja meil kõigil olgu ühine kukkur!” -
15 siis, mu poeg, ära mine nendega seda teed,
hoia oma jalg nende radadelt!
16 Sest nende jalad jooksevad kurja poole
ja nad tõttavad verd valama.
17 Ent asjatu on võrku laotada
kõigi tiivuliste nähes:
18 sest nad varitsevad omaenese verd,
luuravad omaenese hinge.
19 Niisugune tee on igaühel, kes ahnitseb kasu:
selle omanikult võetakse hing.
Tarkuse kutse

20 Tarkus hüüab tänavail,
annab oma häält kuulda turgudel,
21 kisendab lärmakates paikades,
kõneleb oma sõnu linnaväravate suus:
22 „Kui kaua te, rumalad, armastate rumalust?
Kui kaua meeldib hooplejail hoobelda
ja alpidel vihata teadmist?
23 Pöörduge minu noomimise alla!
Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu,
teen teile teatavaks oma sõnad.
24 Et ma olen kutsunud,
aga te olete tõrkunud,
olen sirutanud oma käe,
aga ükski pole tähele pannud,
25 ja et te pole hoolinud
mitte ühestki minu nõust
ega ole tahtnud mu noomimist,
26 siis naeran minagi teie õnnetust,
pilkan, kui teie kohkumine tuleb,
27 kui teie kohkumine tormina tuleb
ja teie õnnetus tuulekeerisena saabub,
kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad.
28 Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta,
otsivad mind, aga ei leia.
29 Sellepärast et nad on vihanud tunnetust
ega ole valinud Issanda kartust,
30 et nad ei ole hoolinud minu nõust,
vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi,
31 peavad nad siis sööma oma tegude vilja
ja küllastuma oma kavatsustest.
32 Sest rumalaid tapab nende taganemine
ja alpe hukkab nende hooletus.
33 Aga kes mind kuulab,
võib julgesti elada
ja olla muretu, kurja kartmata.”
2
Tarkuse otsimise tasu

1 Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad
ja mu käsud enesele talletad,
2 lased oma kõrva tarkust tähele panna,
pöörad südame arukuse poole,
3 jah, kui sa mõistuse appi kutsud
ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks,
4 kui sa seda otsid nagu hõbedat
ja püüad leida nagu peidetud varandust,
5 siis sa mõistad Issanda kartust
ja leiad Jumala tunnetuse.
6 Sest Issand annab tarkuse,
tema suust tuleb tunnetus ja arukus.
7 Tema talletab õigetele edu,
on kilbiks neile, kes elavad laitmatult,
8 kaitstes õiguse radu
ja valvates oma vagade teed.
9 Siis sa mõistad õiglust ja õigust,
ja seda, mis õige on -
kõiki häid teid.
10 Sest siis tuleb tarkus su südamesse
ja tunnetus hakkab meeldima su hingele.
11 Otsustusvõime valvab su üle,
arukus kaitseb sind,
12 päästes sind kurjalt teelt,
meeste käest, kes räägivad pööraselt,
13 kes hülgavad sirged rajad,
et käia pimedatel teedel,
14 kes rõõmustavad kurja tehes,
hõiskavad pööraste roimade juures,
15 kelle rajad on kõverad
ja kelle teed on eksiteed.
16 See hoiab sind ka võõra naise eest,
muulasest naise eest, kes räägib meelitavaid sõnu,
17 kes on hüljanud oma noorpõlve sõbra
ja on unustanud oma Jumala seaduse.
18 Sest tema koda vajub alla surma poole
ja tema teed varjuderiiki.
19 Ükski, kes tema juurde sisse läheb,
ei tule tagasi ega jõua taas eluradadele.

20 See on siis selleks, et sa võiksid käia
heade teel ja hoida õigete radu,
21 sest õiglased tohivad elada maa peal
ja vagad sinna järele jääda,
22 aga õelad hävitatakse maa pealt
ja truudusemurdjad pühitakse ära.
3
Õpi Jumalat tundma!

1 Mu poeg, ära unusta mu õpetust,
vaid su süda hoidku alal mu käsud,
2 sest need lisavad sulle pikka iga,
eluaastaid ja rahu!
3 Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha!
Seo need enesele ümber kaela,
kirjuta need oma südamelauale,
4 siis sa leiad armu ja heakskiitu
Jumala ja inimeste silmis!
5 Looda Issanda peale kõigest südamest
ja ära toetu omaenese mõistusele!
6 Õpi teda tundma kõigil oma teedel,
siis ta teeb su teerajad tasaseks!
7 Ära ole iseenese silmis tark!
Karda Issandat ja tagane kurjast!
8 See on su ihule terviseks
ja luudele-liikmetele kosutuseks.
9 Austa Issandat oma varandusega
ja uudseviljaga kõigest oma saagist,
10 siis su aidad täituvad küllusega
ja veiniaamid ajavad üle!
11 Mu poeg, ära põlga Issanda karistust
ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine,
12 sest keda Issand armastab, seda ta karistab
otsekui isa poega, kellele ta head tahab!
Tõeline varandus

13 Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse,
ja inimene, kes jõuab arusaamisele,
14 sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast
ja rohkem tulu kui kullast.
15 See on kallim kui pärlid,
ja ükski asi, mida sa ihaldad,
ei ole sellega võrreldav.
16 Selle paremal käel on pikk iga
ja vasakul käel rikkus ning au.
17 Selle teed on armsad teed
ja kõik selle rajad on rahu.
18 See on elupuuks neile,
kes sellest kinni haaravad,
õnnis, kes seda suudab hoida.
19 Issand on tarkusega rajanud maa,
arukusega valmistanud taeva.
20 Tema teadmisel lõhkevad sügavused
ja pilved tilguvad kastet.
21 Mu poeg, ära kaota neid silmist:
säilita arukus ja otsustusvõime,
22 siis on need su hingele eluks
ja kaela ümber kaunistuseks.
23 Siis sa võid käia oma teed julgesti,
su jalg ei tarvitse komistada.
24 Kui sa heidad puhkama,
siis pole sul vaja karta,
vaid sa saad magada
ja su uni on magus.
25 Ei sa siis karda äkilist hirmutust
ega õelate õnnetust, kui see tuleb.
26 Sest Issand on kõigil su teedel
ja hoiab su jalga püünise eest.
Aita, kus võimalik!

27 Ära keela head neile, kes seda vajavad,
kui su käel on jõudu seda teha!
28 Ära ütle oma ligimesele:
„Mine praegu ära ja tule teinekord tagasi,
küll ma homme annan”,
kui sa seda kohe saad teha!
29 Ära kavatse kurja oma ligimese vastu,
kui ta elab usaldavalt su juures!
30 Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta,
kui ta ei ole sulle kurja teinud!
31 Ära ole kade mehele, kes on vägivaldne,
ja ära vali ühtegi tema teedest,
32 sest pöörane on Issanda meelest jäle,
aga õigetega on tema osadus!
33 Issanda needus on õela kojas,
aga ta õnnistab õiglase eluaset.
34 Pilkajaile on temagi pilkaja,
aga alandlikele annab ta armu.
35 Targad pärivad au,
aga albid kannavad häbi.
4
Tarkuse hüved

1 Kuulge, pojad, isa manitsust,
ja pange tähele, et õpiksite arukust!
2 Sest ma annan teile hea õpetuse,
ärge hüljake mu juhatust!
3 Kui ma alles olin oma isa poeg,
õrn ja ainus oma ema hoole all,
4 siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle:
Su süda hoidku minu sõnu,
pea mu käske, siis sa jääd elama!
5 Taotle tarkust, taotle arukust -
ära seda unusta -
ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest!
6 Ära seda hülga, siis see hoiab sind;
armasta seda, siis see kaitseb sind!
7 Tarkuse algus on see:
taotle tarkust ja taotle arukust
kogu oma varanduse hinnaga.
8 Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind,
kui sa seda süleled, siis see austab sind!
9 See paneb sulle pähe ilupärja,
kingib sulle kauni krooni.

10 Kuula, mu poeg, ja võta vastu mu sõnad,
siis saab sulle palju eluaastaid!
11 Ma õpetan sulle tarkuseteed,
ma juhin sind õigeisse rööpaisse.
12 Kui sa seal käid, siis on su samm vaba,
ja kui sa jooksed, siis sa ei komista.
13 Haara kinni õpetusest, ära lase lahti,
hoia seda, sest see on su elu!
14 Ära mine õelate rajale
ja ära astu kurjade teele!
15 Jäta see, ära käi seal,
hoidu sellest ja mine mööda!
16 Sest nad ei saa magada,
enne kui nad kurja on teinud;
neilt võetakse uni,
kui nad kedagi ei ole saanud
panna komistama.
17 Sest nad söövad õeluse leiba
ja joovad vägivalla veini.
18 Aga õigete rada
on otsekui valgusepaistus,
mis muutub üha selgemaks,
kuni päev on saabunud.
19 Õelate tee
on nagu pilkane pimedus:
nad ei tea,
mille peale nad komistavad.

20 Mu poeg, pane tähele mu sõnu,
pööra oma kõrv mu kõnede poole!
21 Ära kaota neid enesel silmist,
hoia need oma südames;
22 sest need on eluks sellele,
kes need leiab,
ja terviseks kogu ta ihule!
23 Hoia oma südant enam kui kõike muud,
mida tuleb hoida,
sest sellest lähtub elu!
24 Saada enesest ära valelik suu
ja hoidu huulte väärusest!
25 Su silmad vaadaku otse
ja su pilk olgu suunatud ettepoole!
26 Pane tähele oma jala suunda,
siis on kõik su teed kindlad!
27 Ära kaldu paremale ega vasakule,
hoia oma jalga kurjast!
5
Hoiatus truudusetuse eest

1 Mu poeg, pane tähele mu tarkust,
pööra oma kõrv minu arusaamise poole,
2 et tallele panna head nõu
ja et su huuled
võiksid säilitada teadlikkuse!
3 Sest võõra naise huuled tilguvad mett
ja tema suulagi on libedam kui õli.
4 Aga viimaks on ta kibe nagu koirohi,
terav otsekui kaheterane mõõk.
5 Ta jalad lähevad alla surma,
ta sammud veavad põrguhaua poole.
6 Ta ei pea silmas elurada,
ta jäljed ekslevad,
ilma et ta märkakski.
7 Seepärast, mu pojad, kuulake mind,
ja ärge lahkuge mu suu sõnadest!
8 Hoia oma tee temast kaugel
ja ära mine tema koja ukse ligi,
9 et sa ei annaks oma au mitte teistele
ega oma aastaid armutule,
10 et võõrad ei küllastuks sinu varast
ja su töövaev ei läheks muulase kotta,
11 et sa viimaks ei hakkaks vinguma,
kui su liha ja ihu on lõppenud,
12 ega ütleks: „Miks ma küll vihkasin õpetust
ja miks mu süda põlgas noomitust?
13 Miks ma ei kuulanud juhatajate häält
ega pööranud kõrva õpetajate poole?
14 Peagi oleksin sattunud lausa õnnetusse
keset kogukonda ja kogudust!”
15 Joo vett oma kaevust,
voolavat vett oma allikast!
16 Kas peaksid su lätted valguma tänavale,
su veeojad turgudele?
17 Kuulugu need ainult sinule,
aga mitte koos sinuga võõraile!
18 Olgu õnnistatud su allikas
ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest,
19 kes on otsekui armas emahirv,
kena kaljukits -
ta rinnad joovastagu sind igal ajal,
eksi alati tema kallistustesse.
20 Miks peaksid, mu poeg,
eksima võõra naise juurde,
kaisutama võõramaa naise põue?
21 Sest mehe teed on Issanda silme ees
ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi.
22 Õelat tabavad tema enese süüteod
ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega.
23 Ta sureb õpetuse puudusest
ja läheb eksiteele suurest rumalusest.
6
Hoiatus laiskuse ja valelikkuse eest

1 Mu poeg, kui oled hakanud
käendajaks oma ligimesele,
kui oled löönud kätt võõra heaks,
2 kui oled oma suu sõnade pärast
võrku mässitud,
oma suu sõnade pärast kinni püütud,
3 siis tee ometi, mu poeg, enese päästmiseks nõnda,
sest sa oled ju sattunud oma ligimese võimusesse:
mine, alanda ennast ja anu oma ligimest!
4 Ära anna und oma silmadele
ega suikumist laugudele!
5 Päästa end gasellina lõksu eest
või otsekui lind püüdja käest!
6 Mine sipelga juurde, sina laisk,
vaatle tema viise ja saa targaks!
7 Kuigi tal ei ole pealikut,
ülevaatajat ega valitsejat,
8 valmistab ta siiski suvel oma leiva
ja kogub lõikusajal oma toiduse.
9 Kui kaua sa, laisk, magad,
millal sa ärkad unest?
10 Veel pisut und, pisut tukkumist,
pisut pikutamist ristis kätega,
11 siis tuleb vaesus sulle kallale otsekui röövel
ja puudus nagu relvastatud mees.

12 Kõlvatu inimene, nurjatu mees,
käib, vale suus,
13 pilgutab silmi, annab jalaga märku,
viitab sõrmedega,
14 tal on kavalus südames,
ta kavatseb kurja,
ta külvab alati riidu.
15 Seepärast tuleb tema õnnetus äkitselt,
ta murtakse silmapilkselt ja abi ei ole.
16 Neid kuut asja vihkab Issand,
jah, seitse on tema hingele jäledad:
17 ülbed silmad, valelik keel,
käed, mis valavad süütut verd,
18 süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi,
jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole,
19 valetunnistaja, kes väidab valet,
ja see, kes külvab riidu vendade vahel.
Hoiatus abielurikkumise eest

20 Pea, mu poeg, oma isa käsku
ja ära hülga oma ema juhatust!
21 Seo need alatiseks oma südame külge,
mähi need enesele ümber kaela!
22 Need juhtigu sind, kui sa kõnnid,
valvaku sind, kui sa magad,
ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad!
23 Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus,
ja korralekutsuvad manitsused on elutee,
24 et sind hoida halva naise eest,
võõramaa naise libeda keele eest.
25 Ära himusta oma südames tema ilu
ja ära lase ennast kütkestada tema silmalaugudest!
26 Sest hooranaise jaoks jätkub pätsist leivast,
aga teise mehe naine püüab kallist hinge.
27 Kas keegi võib kanda põues tuld,
ilma et ta riided põleksid?
28 Kas keegi võib käia tuliste süte peal,
ilma et ta jalad kõrbeksid?
29 Nõnda on sellega,
kes läheb oma ligimese naise juurde:
ei jää karistamata ükski,
kes puutub temasse!
30 Eks põlata varast, isegi kui ta varastab,
et oma kõhtu täita, kui tal on nälg?
31 Ja tabamise korral
peab ta tasuma seitsmekordselt,
ära andma kogu oma koja varanduse.
32 Kes abielunaisega abielu rikub, on meeletu;
seda teeb ainult see,
kes oma hinge tahab hävitada.
33 Teda tabab nuhtlus ning häbi
ja tema teotust ei saa ära pühkida.
34 Sest armukadedusest tekib mehe viha
ja ta ei halasta kättemaksupäeval.
35 Ta ei hooli mingist lepitushinnast
ega rahuldu, kuigi sa lisaksid kingitusi.
7
Võrgutuse kurvad tagajärjed

1 Mu poeg, hoia mu sõnu
ja pane mu käsud enesele tallele!
2 Pea mu käske, et sa jääksid elama,
hoia mu õpetust kui oma silmatera!
3 Seo need enesele sõrmede ümber,
kirjuta need oma südamelauale!
4 Ütle tarkusele: „Sa oled mu õde!”
ja hüüa arukust sugulaseks,
5 et see hoiaks sind võõra naise eest,
võõramaa naise eest, kes räägib libedaid sõnu.

6 Sest oma koja aknast,
aknaavast ma vaatasin
7 ja nägin kogenematute seas,
märkasin poiste hulgas arutut noormeest:
8 ta käis mööda tänavat kuni selle nurgani
ja sammus siis naise koja poole,
9 videvikus, kui päev jõudis õhtule,
südaööl ja pimedas.
10 Ja vaata, naine tuli temale vastu,
hooraehtes ja kavala südamega.
11 Ta oli rahutu ja isemeelne,
ta jalad ei püsinud kodus:
12 mõnikord oli ta tänaval, mõnikord turgudel,
ja ta varitses iga nurga juures.
13 Ta haaras temast kinni, suudles teda
ja ütles temale häbitu näoga:
14 „Ma pidin viima tänuohvreid
ja ma tasusin täna oma tõotused.
15 Seepärast ma tulin välja sulle vastu,
sind otsima, ja ma leidsin su.
16 Ma katsin oma voodi vaipadega,
kirju Egiptuse lõuendiga.
17 Ma riputasin voodisse mürri,
aaloed ja kaneeli.
18 Tule, joobume kallistustest hommikuni,
tundkem rõõmu armastusest!
19 Sest mu mees ei ole kodus,
ta läks pikale teekonnale.
20 Ta võttis rahakukru kaasa,
ta tuleb koju alles täiskuu ajaks.”
21 Ta võrgutas teda paljude meelitussõnadega,
ahvatles oma libedate huultega.
22 Äkitselt läks mees temale järele,
nagu härg, keda viiakse tappa,
otsekui jalarauad meeletu karistuseks,
23 nagu lind, kes tõttab võrku ega tea,
et see maksab tema hinge,
kuni nool lõhestab ta maksa.
24 Ja nüüd, pojad, kuulge mind,
ja pange tähele mu suu sõnu!
25 Ärgu pöördugu su süda tema teedele,
ära eksi tema radadele!
26 Sest palju on mahalööduid,
keda tema on viinud langusele,
rohkesti on neid, keda tema on tapnud.
27 Tema koda on põrgutee -
see viib alla surma kambritesse.
8
Tarkuse väärtus ja olemus

1 Eks hüüa tarkus,
eks tõsta arukus häält?
2 Küngastel tee ääres, teelahkmetel,
on ta võtnud aset.
3 Väravate kõrval, linna sissekäigus,
seal, kus ustest sisse minnakse,
kisendab ta:
4 „Teile, mehed, ma hüüan,
ja mu hääl kõlab inimlastele!
5 Õppige, rumalad, mõistlikkust,
ja albid, hakake aru saama!
6 Kuulge, sest ma räägin tõtt
ja mu huuled on avatud õigeks asjaks!
7 Jah, mu suulagi toob kuuldavale tõe,
aga õelus on mu huultele jäle.
8 Kõik mu suu sõnad on siirad,
neis pole midagi kavalat ega väära.
9 Need kõik on selged arukale
ja õiged neile, kes on leidnud tunnetuse.
10 Võtke vastu mu õpetus, aga mitte hõbedat,
pigem teadlikkus kui valitud kuld!
11 Sest tarkus on parem kui pärlid
ja ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne.
12 Mina, tarkus, olen mõistlikkuse naaber,
ja ma leian tunnetuse ning targa nõu.
13 Issanda kartus on kurja vihkamine.
Ma vihkan kõrkust ja ülbust,
halbu eluviise ja pöörast suud.
14 Mul on nõu ja kordaminek,
ma olen mõistus, mul on võimus.
15 Minu abiga valitsevad kuningad
ja võimukandjad korraldavad õiglust.
16 Minu abiga valitsevad vürstid
ja suursugused, kõik õiged kohtumõistjad.
17 Mina armastan neid, kes armastavad mind,
ja kes otsivad mind, need leiavad minu.
18 Minu juures on rikkus ja au,
jääv varandus ja hüvang.
19 Minu vili on kullast parem,
parem koguni kui puhas kuld,
ja mu saak on parem kui valitud hõbe.
20 Ma jäin õigluse rajale,
keset õiguse jalgteid,
21 et anda jõukust neile, kes mind armastavad,
ja et täita nende varakambreid.

22 Issand lõi mind oma töö alguses,
esimesena oma töödest muistsel ajal.
23 Igavikust alates on mind eraldatud,
ürgajast peale, enne maailma algust.
24 Ma olen sündinud enne sügavusi,
enne kui puhkesid allikad.
25 Veel enne kui mäed paigale pandi,
enne künkaid sündisin mina,
26 kui ta veel ei olnud teinud
maad ega maastikku,
ei maailma esimest tolmukübetki.
27 Kui tema valmistas taevad, olin mina seal,
siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale,
28 kui ta kinnitas pilved ülal,
kui said jõuliseks sügavuse allikad,
29 kui ta merele pani piiri,
et veed ei astuks üle tema käsust,
kui ta kinnitas maa alused,
30 siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps,
olin päevast päeva temale rõõmuks,
mängisin igal ajal tema ees,
31 mängisin tema maailma maa peal
ja tundsin rõõmu inimlastest.

32 Ja nüüd, pojad, kuulge mind!
Õndsad on need, kes hoiavad minu teed.
33 Kuulge õpetust ja saage targaks,
ärge jätke seda tähele panemata!
34 Õnnis on inimene, kes kuulab mind,
kes päevast päeva valvab mu ustel,
on vahiks mu uksepiitade juures.
35 Sest kes leiab minu, leiab elu
ja saab Issanda hea meele osaliseks.
36 Aga kes ei taba mind, teeb kahju oma hingele;
kõik, kes vihkavad mind, armastavad surma.”
« eelmine 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,10 ,11 ,12 järgmine »
© AD 2005-2012 Eesti Piibliselts
www.eps.ee
Eelmine versioon

Andrei Butkevitš:

Parim versioon sellest loost ongi Rujavisiooni peal. Kahju, et stuudiosalvestust ei ole. Vähemalt minu teada. Küllap pillimehed teavad rohkem sellest. Keegi valgustaks? :)

Lisa kommentaar